Evrimin başlangıcına ışık tutan solucan fosili bulundu

Evrimin başlangıcına ışık tutan solucan fosili bulundu

555 milyon yıl önce deniz tabanında yaşayan solucan benzeri bir canlı, hayvanlar aleminin büyük bir kısmının evrimsel kökenlerine ışık tutuyor.

Bir pirinç tanesi büyüklüğündeki organizma, vücut simetrisine sahip hayvan türlerinin en eskisi olma özelliğini kazandı.

Bu tür hayvanlar ön ve arkası olan, sağ ve solu simetrik olan, başında ve sonunda delikler ve arasında da bir bağırsak bulunan hayvanlara deniyor. İnsan da bu kategoriye giriyor.

Akademik PNAS dergisinde yayımlanan bu keşfi değerlendiren bilim insanları, beden simetrisinin hayvanların evrimi için kritik öneme sahip olduğunu söylüyor.

Bu özellikle hayvanlara hem bir hedef güderek hareket etme hem de bedenlerini daha başarılı bir şekilde düzenleme olanağı sundu.

Dinozorlardan böceklere, aslanlardan insanlara kadar pek çok hayvan bu basit simetrik plandan evrilmiş durumda.

Keşfi yapan California Üniversitesi’nden Scott Evans ve arkadaşları, bu canlıya Ikaria wariootia adını verdi.

Dünya genelinde çok hücreli hayatın yayılmaya başladığı ve daha karmaşık canlıların sayısının artmaya başladığı Ediyakara Çağı’ndan kalan bu fosil, 15 yıl önce Avustralya’nın güneyinde bir kayada küçük tümseklerin ve çukurların fark edilmesiyle başladı.

Fosili inceleyen pek çokları bunun vücut simetrisine sahip bir hayvan tarafından bırakılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünse de kesin bir sonuca varamadı.

Örnekleri kısa süre önce inceleyen Scott Evans ve Mary Drosser, küçük çukurları yanında daha da minik oval şekilleri ilk fark edenler oldu.

Taşların üç boyutlu lazer tarayıcı ile taranması sonucu silindirik kafası ve kuyruğuyla solucanımsı bir hayvan ortaya çıtkı.

Hayvanın boyutu 2-7 milimetre arasında, genişliği ise 1-2,5 milimetre arasında değişiyor.

Hayvanların boyutları, tümseklerin de onlar tarafından yapıldığının düşünülmesine yol açıyor.

Ikaria wariootia’nın deniz tabanındaki kumlara gömülerek beslenebileceği organik materyal aradığı tahmin ediliyor.