Çocuklara dini eğitim nasıl ve ne zaman verilmelidir

Cocuklara Dini Eğitim Vermek

Cocuklara Dini Eğitim Vermek

Çocuklara dini eğitim nasıl ve ne zaman verilmelidir

Sorusuna cevap arayan herkes bu yazıyı sonuna kadar dikkatle okumalıdır. Din eğitimi toplumun her kesimi tarafından farklı anlamlandırılmaktadır. Bazı kesimler sadece okullarda ve Kuran kurslarında dini eğitim verildiğini düşünür. Bazıları ise 15 yaşından sonra uygun görür. Halbuki çocuklarımız için ideal din eğitimi bu tanımlardan çok daha geniş çerçeveye sahiptir.

İslam da çocuklara din eğitimi çocuğun doğumundan itibaren, hatta doğumdan da önce eş seçimiyle birlikte başlar. Uygun bir eş seçilmediği takdirde. Çocukların ilk ve temel okulu olan ev ortamında taşların hiçbir zaman yerli yerine oturmayacağını düşünmemiz gerekir.

İslama göre eğitim, ne sadece okul duvarları arasına,

Ne sadece eve ne de belli bir yaştan sonrasına ait olan bir şeydir.

Dini eğitim hayat boyu ve her yerde verilebilir.

Bu şekilde baktığımızda, çocuk doğduğu andan itibaren ona verilen her şey eğitimdir. Onun emzirilmesi, kucağa alınması, altının temizlenmesi, sevilmesi bile bu eğitimin bir parçasıdır. Neyin eğitim olup olmadığıyla ilgili bir soruya İslamın vereceği cevap. “Çocuğun duygularını, düşüncelerini, vücut gelişimini, Rabbi’ne olan yakınlığını, ileride olgun bir iman sahibi olup olmamasını etkileyecek her şey eğitimin konusudur.” olacaktır. Bu bakımdan okulda öğretmenlerden önce evde ebeveynler, çocuk için en önemli eğitici olduklarının farkında olmalıdırlar.

Günümüzde uzmanlar, çocuğun 0-7 yaş arasındaki eğitiminin asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirtmektedirler. Özellikle el kadar çocuk ne anlar anlayışı çok yanlış bir anlayıştır. Çünkü o hiçbir şeyden anlamadığını sandığımız çocuk bir yaşına kadarki dönemde anne ve babanın konuşmalarıyla, kelimeleriyle hafızasını doldurur. Sonra da yaşını tamamlamaya yakın hafızasına aldığı kelimeleri kullanmaya başlar. Telaffuzu kolay kelimelerle de bunu başarır.

Çocuğun ilk yaşlarında konuşmayı kavramasından sonra dini duygu ve düşüncelerin sağlıklı bir zeminde. Yürümesi için öğretilecek ilk şey, Peygamber Efendimizin (asm) emirleri doğrultusunda “Lâ ilâhe illallah” lafzı ya da cümlesi olmalıdır.

Allah’ın varlığını ve birliğini ifade eden bu gizemli ve ürpertili gerçekle hayata başlayan çocuk. O küçük yaşta büyük adımlara, yaratılış gayesine hazırlık için en ciddi başlangıç aşamasını geçmiş demektir. Aileler bu konuyu asla ihmal etmemelidirler.

Cocuklara Dini Eğitim Vermek
Cocuklara Dini Eğitim Vermek

Bunun yanında çocuğun oyun dünyası kesinlikle unutulmamalıdır. Peygamber Efendimiz (sav) in şu hadisi hafızalardan çıkarılmamalı;

“Çocuğu olan çocuklaşsın..” (bk. Deylemi, 3/513)

Din eğitim ve öğretiminde en ideal yöntem, çocukla birlikte ibadet etmek. Ona anlayabildiği bir dille ibadetin önemini kavratıp, ibadete teşvik etmektir. Çocuğa eğitim ve öğretim sırasında onun psikolojik durumu gözden ırak tutulmamalıdır. Korkutucu örnekler yerine, ergenlik çağına değin biteviye sevdirici, teşvik edici örnekler verilmelidir.